Skip to main content

Vertrouwenswerk

Ik bied medewerkers binnen jouw organisatie een luisterend oor, opvang en begeleiding wanneer zij hun werkplek (even) niet meer als veilig ervaren.

Extern vertrouwenspersoon

Zowel bij ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweld en agressie, als bij niet integer handelen op de werkvloer is het belangrijk dat iemand zijn of haar verhaal kwijt kan. De medewerker is welkom om in vertrouwelijkheid zijn of haar hart te luchten, te sparren en erachter komen welke stappen er ondernomen kunnen worden nu gedrag van een ander als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren.

Waarom?

Escalatie vóór zijn

Een gesprek met mij kan ervoor zorgen dat het probleem de wereld uitgaat voordat het escaleert. Dit bespaart veel onrust in het team. Als vertrouwenspersoon ben ik een veilige gesprekspartner voor de medewerker. Helemaal omdat ik geen onderdeel ben van de organisatie. Het contact met mij verheldert de situatie. Hoog opgelopen emoties kunnen langzaam zakken en worden vertaald naar logisch handelen. Samen wordt gekeken naar een passende keuze voor de melder.

Ziekteverzuim vóór zijn

Langdurige stress kan mensen ziek maken. Dat kost de werkgever geld en de medewerker draagt de persoonlijke last. In contact met mij als vertrouwenspersoon ontdekt de medewerker wat hem of haar te doen staat. Samen de situatie bespreken en zoeken naar een passende vervolgstap. De medewerker behoudt de regie.

Formele klachten vóór zijn

Een formele klacht van een medewerker zet de situatie op scherp. Er moet een procedure worden opgestart. Partijen komen tegenover elkaar te staan. Daar heeft niemand wat aan. Na zo’n procedure is het moeilijk om weer ‘gewoon’ samen aan het werk te gaan. Het werk van mij als vertrouwenspersoon ligt vóór de klachtenprocedure. De situatie kan tot rust komen en een formele klacht blijkt niet altijd nodig te zijn.

Medewerkers houden zelf de regie

Eén gesprek met mij als vertrouwenspersoon kan al verhelderend werken. Perspectiefverbreding is prettig. Juist als de situatie op de werkplek even tegenzit of spannend wordt. De medewerker ontdekt wat voor hem of haar werkt!

Uitnodiging

Schenk je binnen jouw organisatie voldoende aandacht aan ongewenste omgangsvormen en integriteit of is dit in het beleid nog onderbelicht? Ik kom graag met je praten over hoe je vanuit goed werkgeverschap hier stappen in kunt zetten.