Skip to main content

Via een parallelweg…

In de tijd dat Social Work studenten gestimuleerd werden om zich internationaal te gaan oriënteren werd het aanbieden van supervisie een probleem. Natuurlijk hadden supervisoren graag een ticket geboekt om, onder het mom van ‘werkbezoek’, na een werkdag met een cocktail in de hand op het strand de supervisante te bedanken voor haar internationale belangstelling. Maar, je raadt het al, dat zou een te dure vorm van onderwijs zijn.
De oplossing werd uiteindelijk: studenten die in het buitenland stage gaan lopen krijgen intervisie over de stageperiode zodra ze weer terug zijn in Nederland. Wij weten natuurlijk allemaal dat intervisie écht wat anders is dan supervisie. Maar goed, wat te doen?

Lang leve de technologische ontwikkeling en de mogelijkheid om via Skype supervisie te gaan geven? ‘Ja!’, riep ik meteen. Maar al snel stuitte ik op ‘weerstand’ binnen ‘Supervisieland’ en de ‘mitsen en maren’ werden niet met een korreltje zout genomen.

‘Is het wel écht supervisie? Hoe zit het met de non verbale communicatie, blijf je die ‘proeven’? Je moet toch in dezelfde ruimte zijn met elkaar?’
Het jeukte aan alle kanten, want; ‘gaan we écht iets doen dat we niet kennen?’
‘En wat zou dhr. Siegers daarvan vinden?’

Wat een genie, meneer Siegers. Al hebben mijn klasgenoten en ik binnen de opleiding de supervisiebijbel wel eens zuchtend opengeslagen. Maar eerlijk is eerlijk. Hij heeft goede, gedegen wegen aangelegd! Toch gaat er door mijn hoofd: ‘De gebaande wegen zouden ook wel eens doodlopende straatjes kunnen worden als we niet meegaan in de maatschappelijke ontwikkelingen.’ In dit geval werd het voor studenten die in het buitenland stage gingen lopen onmogelijk om supervisie te ontvangen.

Online begeleiding… ondanks de ‘wegversperring’ nam ik deze afslag en na wat hobbels op de weg kan ik nu vol overtuiging zeggen: ‘Laten we waar nodig is en kan van de gedegen hoofdweg af gaan en een parallelweg nemen. Het doel, de reis van A naar B, blijft immers dezelfde.’ Met de hoofdweg als fantastische basis, gelegd door vele grootheden op supervisiegebied in het verleden.

Wij rebellen doen het misschien net even iets anders.
En leert ons niet dat vele rebellen (kijk naar Einstein bijvoorbeeld), de grondleggers zijn geweest van nieuwe gedegen paden?

Ik daag jullie uit om de parallelweg eens te nemen… Fijne ontdekkingsreis!