Marleen

De sfeer, deskundigheid, open houding, manier van vragen, het analytische vermogen en de kunde om bewustwording te creëren heeft bijgedragen aan mijn geslaagd supervisie traject.

supervisie